Get Adobe Flash player


Sdružení rodičů Pohybového studia LBRodiče jejichž děti se už někdy v minulosti zúčastnily nějaké soutěže v mažoretkovém sportu vědí, že náklady na účast v soutěžích, dopravu, kostýmy jsou stejné jako v jiných vrcholových sportech velké.
Proto, abychom mohli získávat dotace na soutěže nebo soustředění, vzniklo paralelně vedle Tanečního studia občanské sdružení s názvem Sdružení rodičů tanečního studia Jeseník o.s.. Veškeré takto získané prostředky slouží pouze k pokrytí nákladů spojených s činností soutěžních skupin dětí.

Členy sdružení je převážná většína rodičů dětí, které se zúčastňují soutěží, ale i nesoutěžních žáků studia.
Statutárním orgáném sdružení je valná hromada členů sdružení, která rozhoduje o činnosti, ekonomice a fungovaní sdružení.Výkonnou složkou je pak rada rodičů, která plní úkoly dané valnou hromadou. Jejími členy jsou:

předseda: - Marta Beňová
místopředseda: - Mgr. Monika Novotná
místopředseda: - Martina Ambrožová
člen: ing. Dana Mastiliaková
člen: Richard Němec

Veškeré příjmy a výdaje, které jednou ročně schválí valná hromada jdou na účet sdružení (někdy mylně zaměňováno s účtem Tanečního studia). Účetnictví a doklady jsou pak předkládány valné hromadě a státním orgánům.
Bankovní účet sdružení je 35-6656770267/0100, vedený u Komerční banky a.s.MWF


Sponzoři:
Město Jeseník
Olomoucký kraj

Doporučujeme: