Get Adobe Flash player


SponzořiProvoz studia, školy a účast na soutěžích by se neobešela bez finanční pomoci našich sponzorů. Děkujeme firmám a podnikatelům, že nás podporují během celé soutěžní sezóny nebo na konkrétních akcích.

Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, Kapské město, JAR, září 2018:

Děkujeme za finanční podporu : 

Město Jeseník, Olomoucký kraj, Lesy ČR,  s.p. 

firmám:
Fatyna s.r.o.
Semcor s.r.o.
WTC s.r.o.
Centrum psychologických služeb s.r.o.
Petr Slovák – RAIN Písečná
a dále Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu.

Děkujeme také dalším dárcům a přispěvatelům, kteří nechtěli být uveřejněni a také rodičům a přátelům, bez nichž by se naše daleká cesta nemohla uskutečnit. 

 

 

 


 MWF


Sponzoři:
Město Jeseník
Olomoucký kraj

Doporučujeme: